close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I STANU CYWILNEGO

  1. Administracyjna zmiana imienia i nazwiska
  2. Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego
  3. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  4. Rejestracja urodzenia lub zgonu dla którego nie został sporządzony akt stanu cywilnego
  5. Uznanie w Polsce wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny
  6. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu małżeństwa w polskim rejestrze stanu cywilnego
  7. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego
  8. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu zgonu w polskim rejestrze stanu cywilnego
  9. Uznanie ojcostwa
  10. Uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego
  11. Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego i zaświadczeń o stanie cywilnym z urzędu stanu cywilnego w Polsc
  12. Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego z urzędu stanu cywilnego za granicą
  13. Uzyskanie (wydobycie) zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby małżeństwa w państwie trzecim
  14. Wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby małżeństwa w Nigerii
  15. Zawarcie małżeństwa przed konsulem
  16. Zawarcie małżeństwa w nigeryjskim urzędzie
  17. Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego w Polsce

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: