close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PRAWNE

 • WE WSZYSTKICH SPRAWACH LEGALIZACJI DOKUMENTÓW

  WYMAGANA JEST REJESTRACJA NA SPOTKANIA POPRZEZ PORTAL

  www.e-konsulat.gov.pl

   

   

   

  PROCEDURA REJESTRACJI

   

  Rejestracji na spotkanie ws. legalizacji dokumentów należy dokonać online poprzez stronę www.e-konsulat.gov.pl > Wizyty>Sprawy prawne.

   

  System następnie wskaże dostępne terminy spotkań. Uprzejmie informujemy, iż terminy spotkań generowane są niezależnie od ambasady, na podstawie danych takich jak: moce przerobowe placówki, zapotrzebowanie na spotkania itd. W związku z powyższym nie ma możliwości udzielania przez ambasadę przyspieszonych terminów spotkań.

   

   

  WAŻNE INFORMACJE

   

  Zalegalizowane mogą zostać tylko oryginały dokumentów potwierdzone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Nie jest możliwa legalizacja kopii dokumentów.

   

  W przypadku legalizacji świadectw szkolnych wymagane jest przedstawienie ostatecznego, oryginalnego świadectwa. Tymczasowe zaświadczenie o uzyskanych stopniach nie zostaną przyjęte do legalizacji.

   

  Dokument do legalizacji musi zostać wcześniej uwierzytelniony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych państwa, w którym został wydany. Uwierzytelnienie polega na pisemnym potwierdzeniu przez Ministerstwo, że dany dokument jest oryginalny, wydany zgodnie z prawem miejsca jego wystawienia, przez osobę do tego upoważnioną. Uwierzytelnienie powinno zawierać imię, nazwisko i funkcję osoby jej dokonującej.

   

  Do legalizacji wymagane jest przedstawienie następujących dokumentów uzupełniających:

   

  1. Paszport i kopia strony z danymi paszportu właściciela dokumentu;
  2. W przypadku aktów małżeństwa – kopia strony z danymi paszportu drugiego z małżonków oraz kopia jej/jego wizy do państwa, w którym miał miejsce ślub;
  3. W przypadku świadectw – zaświadczenie z Ministerstwa Edukacji państwa, w którym dokument został wydany;
  4. W przypadku legalizacji przez pełnomocnika – kopia strony z danymi paszportu właściciela dokumentu; pełnomocnictwo; paszport lub ID pełnomocnika; kopia wizy lub karty pobytu właściciela dokumentu w państwie obecnego zamieszkania;

   

  OPŁATY

   

  • Opłata Konsularna za legalizację wynosi 30 Euro od dokumentu (niezależnie od liczby stron), w gotówce, płatne w kasie ambasady.
  • W przypadku legalizacji świadectwa, może być niezbędne wydanie przez konsula zaświadczenia do nostryfikacji. Opłata za takie zaświadczenie wynosi dodatkowe 30 Euro.
  • Opłata konsularna nie podlega zwrotowi w przypadku odmowy dokonania legalizacji. Opłata pokrywa koszty związane z procedurą weryfikacji i nie gwarantuje pozytywnej decyzji.

   

   

  TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

   

  • Procedura legalizacyjna trwa na ogół ok. 3 tygodni.
  • Termin może jednak zostać wydłużony w przypadku trudności z uzyskaniem potwierdzeń autentyczności dokumentu od właściwych władz miejsca jego wystawienia.
  • Odbiór dokumentów może nastąpić osobiście w ambasadzie lub za pośrednictwem kuriera, zamówionego i opłaconego przez interesanta.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: