close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA WAŻNOŚCI PASZPORTU

 • Utrata ważności paszportu

  Dokument paszportowy traci ważność:

  z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu;

  (zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy, osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest  obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy)

  z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego,

  z dniem śmierci jego posiadacza,

  po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę następujących danych: nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

  W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wynosi 4 miesiące .

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: