close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

     

  • EMEGENCY TRAVEL DOCUMENT

  • Emergency Travel Document

    W przypadku gdy obywatel Unii Europejskiej utraci paszport w trakcie pobytu za granicą, może zgłosić ten fakt  konsulowi jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej w celu otrzymania Emergency Travel Document. Dokument ten może być wystawiony wyłącznie na podróż do państwa jego zamieszkania będącego członkiem Unii Europejskiej lub innego państwa Unii za zgodą właściwego konsula państwa, którego jest on obywatelem.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: