close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZATRZYMANIE/ARESZTOWANIE

 • Sprawy, w których konsul może pomóc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności:

  1. Kontakt z rodziną osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności (jedynie za jej pisemną zgodą) oraz przekazywanie informacji o przebiegu postępowania na jej/jego prośbę;
  2. Dostarczenie przykładowej listy tłumaczy/prawników;
  3. Wyjaśnienie procedury i udzielenie ogólnych informacji o systemie prawnym kraju okręgu konsularnego .

   

  Sprawy w których konsul NIE może pomóc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym lub odbywającym karę pozbawienia wolności:

  1. Służenie poradą prawną;
  2. Wpływanie na przebieg i rezultaty postępowań przygotowawczych, sądowych, zbieranie dowodów czy udział w postępowaniu;
  3. Opłacenie prawników lub innych ewentualnych kosztów powstałych w związku z prowadzonym postępowaniem.

    

  W przypadku powzięcia wiadomości o tym, że obywatel polski jest traktowany przez władze państwa przyjmującego w sposób mniej korzystny niż wynika to z przepisów obowiązujących w tym państwie, noszący znamiona dyskryminacji lub niezgodny z międzynarodowymi standardami dotyczącymi praw człowieka, konsul podejmuje działania zgodne z prawem międzynarodowym i prawem państwa przyjmującego w celu ochrony praw obywatela polskiego.

   

  Przekazywanie środków finansowych na rzecz osób tymczasowo aresztowanych lub odbywających karę pozbawienia wolności

  Przekazów pieniężnych na rzecz więźniów można dokonywać bezpośrednio na rachunek bankowy aresztu lub zakładu karnego. Jest to bezpieczny i najszybszy sposób przekazywania środków finansowych zainteresowanej osobie.

  W razie potrzeby – po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym – konsul pomoże w ustaleniu danych niezbędnych do wykonania przelewu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: